phân bón PIV

1-13 of 13

Siêu búp - chuyên dùng cho cây chè

Sản phẩm phối hợp NPK đạm cá và các vi lượng thiết yếu cùng với hợp chất hữu cơ PHOSPHOLIPID giúp kích thích rễ mạnh, hút dinh dưỡng từ rễ lên búp giúp nuôi dưỡng cây một cách tốt nhất.

Giá: Liên hệ

PoLy – Liquid - Dưỡng trái - lớn trái

- Sản phẩm phối hợp NPK và các vi lượng thiết yếu cùng với hợp chất hữu cơ PHOSPHOLIPID, giúp kích thích rễ mạnh, hút dinh dưỡng từ rễ lên quả giúp nuôi dưỡng quả một cách tốt nhất, phục hồi cây nhanh sau khi thu hoạch.

Giá: Liên hệ