Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Sản Xuất, Thương Mại
SP/ DV chính:
Phân bón
Năm thành lập:
2014
Số nhân viên:
Từ 11 - 50 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Ông Nguyễn Văn Hào
Tel: 0948 883 383
PHÂN BÓN

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Hào
- 0948 883 383

Phân bón lá dạng gel

Goldbong 28-28-28 - dạng Gel (500g)
Goldbong 28-28-28 - dạng Gel (500g)
Dolphin 62(1-0-62)
Dolphin 62(1-0-62)
micro nano (100g)
micro nano (100g)
DH 50 (300gr) dạng gel
DH 50 (300gr) dạng gel
DH 69 ( 300gr) dạng gel
DH 69 ( 300gr) dạng gel
DH 44 (300gr) dạng gel
DH 44 (300gr) dạng gel
Phân bón lá dạng gel
Phân bón lá dạng gel
vi lượng nano dạng gel
vi lượng nano dạng gel
Phân bón lá dạng gel
Phân bón lá dạng gel
Phân bón lá dạng gel
Phân bón lá dạng gel
Phân bón lá dạng gel
Phân bón lá dạng gel
Phân bón lá dạng gel
Phân bón lá dạng gel
Phân bón lá dạng gel
Phân bón lá dạng gel
vi lượng dạng Gel độc quyền
vi lượng dạng Gel độc quyền

phân phân bón lá dạng bột

phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột
phân phân bón lá dạng bột

Phân bón lá dạng nước

Bo bỉ 150g/lit 11%
Bo bỉ 150g/lit 11%
bo bỉ 150g/lit 11%
bo bỉ 150g/lit 11%
DG9 - 0-30-6 (500ml)
DG9 - 0-30-6 (500ml)

Cung Cấp phân bón lá - phân bón gốc