PHÂN BÓN

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Hào
- 0948 883 383

Bộ sản phẩm ra rễ

siêu ra rễ 30g
siêu ra rễ 30g
chuyên hành, tỏi (50g)
chuyên hành, tỏi (50g)
siêu lân 1kg
siêu lân 1kg
siêu lân 1kg
siêu lân 1kg
magnisium 1kg
magnisium 1kg