PHÂN BÓN

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Hào
- 0948 883 383

Nấm đối kháng Trichodema

trichodema mác xanh 1kg
trichodema mác xanh 1kg
trichodema mác đỏ 1kg
trichodema mác đỏ 1kg
Nấm men 1 lít hoặc 0,5 lít
Nấm men 1 lít hoặc 0,5 lít