PHÂN BÓN

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Hào
- 0948 883 383

Bộ sản phẩm phân hóa mầm hoa

grogreen 55 (100gr)
grogreen 55 (100gr)
DH 50 (300gr) dạng gel
DH 50 (300gr) dạng gel
DH 69 ( 300gr) dạng gel
DH 69 ( 300gr) dạng gel
DH 44 (300gr) dạng gel
DH 44 (300gr) dạng gel
DG 4 500g
DG 4 500g
DG 3 500g
DG 3 500g
siêu lân
siêu lân