PHÂN BÓN

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Hào
- 0948 883 383

Bộ sản phẩm Bo

Boron dạng bột
Boron dạng bột
Bo bỉ 150g/lit 11%
Bo bỉ 150g/lit 11%
bo bỉ 150g/lit 11%
bo bỉ 150g/lit 11%