PHÂN BÓN

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Hào
- 0948 883 383

Bộ sản phẩm tạo mầu, kéo đường

kali 1kg
kali 1kg
sulopotass (100gr)
sulopotass (100gr)
Sulopostas (25gr)
Sulopostas (25gr)
Dolphin 62(1-0-62)
Dolphin 62(1-0-62)
kali trang
kali trang
kali trắng ( Bỉ)
kali trắng ( Bỉ)
Super Suger
Super Suger
sản phẩm chuyên lúa
sản phẩm chuyên lúa
siêu kali 100gr
siêu kali 100gr
siêu kali 1kg
siêu kali 1kg