PHÂN BÓN

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Hào
- 0948 883 383

Bộ sản phẩm phát chồi, nảy lộc

hành tỏi
hành tỏi
thanh long
thanh long
Chồi lộc
Chồi lộc
rau mầu
rau mầu
siêu lân
siêu lân
Magnesium (1kg)
Magnesium (1kg)
Ga3 (5gr)
Ga3 (5gr)
Magnisal 1kg
Magnisal 1kg
Bộ dưỡng trái Tây Nguyên
Bộ dưỡng trái Tây Nguyên
grogreen 29 (100gr)
grogreen 29 (100gr)
Đạm Cá
Đạm Cá
chuyên hành
chuyên hành
siêu bật chồi
siêu bật chồi
chuyên chè
chuyên chè
siêu dưỡng rau
siêu dưỡng rau